Uprawnione pytanie owiec do pasterzy

Kościół istnieje dwa tysiące lat.
Kościół istnieje nie od pięćdziesięciu lat.
Prawda wybrzmiewa w nauczaniu Kościoła przez dwa tysiące lat. Szeroki dostęp do Prawdy daje nam coraz szerzej rozpowszechniana Biblioteka 58→.

Salus animarum suprema lex – Zbawienie dusz najwyższym prawem. Złota zasada Kościoła.
Można formę przekazu stylizować, aby bez potrzeby nie antagonizowała i nie wykluczała. Postulat możliwy do zrozumienia, choć wysoce dyskusyjny. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo wygładzenia ostrości merytorycznej Objawienia – co jest zawsze ze szkodą dla dusz. I jest zdradą Prawdy.
Można formę przekazu przekierowywać z tonów nauczających na tony dialogiczne. Postulat możliwy do zrozumienia, choć wysoce dyskusyjny. Zachodzi bowiem niebezpieczeństwo utwierdzania innych w błędzie, w którym tkwią – co jest zawsze ze szkodą dla dusz. I jest zdradą Prawdy.
W końcu jednak nie unikniemy pytania podstawowego, fundamentalnego – merytorycznego:
Czy stoicie zdecydowanie na katolickich pozycjach doktrynalnych, które Kościół niezmiennie podtrzymywał, precyzował i których autorytatywnie nauczał przez dwa tysiące lat?
Pytanie uprawnione owiec do pasterzy w czasach pomieszania powszechnego.
Weryfikacja katolickości.