Dobrze jest czynić dobro

Ubi autem Spiritus Domini, ibi libertas.
„Gdzie jest Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 17).

Katolik, który w szczerości serca podjął decyzję i dokonał wobec Pana Boga radykalnego wyboru dobra i tylko dobra, nie będzie rozżalony na Pana Boga, że zabrania mu wchodzić w sferę grzechu w jakiejkolwiek dziedzinie.
„Tego, co złe, nawet znać nie chcę” (Ps 101, 4).
Wolna wola jest nam dana przez Pana Boga dla wyboru dobra i dla realizacji dobra, i tylko dobra.

Dobrze jest wybrać dobro i tylko dobro.
Dobrze jest realizować dobro i tylko dobro.
Droga wolności.
„Pobiegnę drogą Twych przykazań,
gdy szeroko otworzysz me serce” (Ps 119, 32).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube