Postulat oczywisty: ofiarować Panu Bogu to, co doskonalsze

Missa (6)

Kościół Katolicki, pouczony światłem Objawienia Bożego, od wieków przepięknie uczy nas rozumnej służby Bogu (por. Rz 12, 1). Katolik robi użytek z rozumu.
Wbrew pohukiwaniom niektórych środowisk, jest jak najbardziej uzasadnione pytać o doskonałość tych czy innych form oddawania czci Panu Bogu. Rzetelna analiza przeprowadzana przez ludzi Kościoła doprowadza nas do rozumnej konkluzji: da się wykazać wyższość tradycyjnego rytu rzymskiego Mszy Świętej nad rytem Novus Ordo Missae.
A skoro oczywisty jest postulat, że należy ofiarować Panu Bogu to, co lepsze i doskonalsze, wnioski i postulaty praktyczne nasuwają się same.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube