W czasach apostazji trzymać się źródeł pewnych!

Rzymski katolik bazuje na źródłach radykalnie pewnych: na Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie świętym i Tradycji→ – rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół. Prywatne produkcje literackie, nie zatwierdzone przez Kościół, nie doprowadzą nas do zbawienia.
Zawsze, ale szczególnie w czasach apostazji powszechnej, sprawą bazową jest trzymać się katolickiej niezmutowanej doktryny, której Urząd Nauczycielski Kościoła – pouczony Bożym Objawieniem – niezmiennie przez wieki nauczał. Bogactwo treści pewnych!
W miarę cierpliwego poznawania skarbów Biblioteki ’58→ będziemy coraz bardziej zdolni do zachowania katolickiej wiary – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy.
Ważny aspekt. W miarę cierpliwego poznawania skarbów Biblioteki ’58→ będziemy dopiero stawać się zdolni do uświadomienia sobie dramatycznej skali odejścia od prawowitej doktryny – proces, który ma miejsce intensywnie od 50 lat.
Rzymski katolik kształci się chętnie!

Biblioteka ‘58→

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus