Poważne diagnozy wołają o kompletność

Dym szatana (czy swąd szatana) przed pięćdziesięciu laty przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła? Jeśli byłoby to prawdą, to – jako że mówi się do ludzi rozumnych – przecież trzeba ujaśnić przynajmniej cztery kwestie:
– Kto tę szczelinę uczynił (samo się to nie stało…)?
– Z jakiego powodu i co mając na celu?
– Jakie są przejawy tego wtargnięcia dymu szatana do Kościoła?
– Jakie środki zaradcze powinien zastosować katolik, aby się przed tym dymem skutecznie ochronić?
Mówi się do ludzi rozumnych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube