Upór w złym czy nawrócenie…?

konfesjonał (1)

Łaska Boża – dar dany człowiekowi z Bożej hojności. Dar Boży jest doskonały, bez żadnego braku.
Wolna wola – nieusuwalnie wpisana w strukturę człowieka. Nie zawsze człowiek czyni dobry użytek z wolnej woli. To są braki po stronie człowieka.
Opór i zatwardziałość w grzechu są możliwe. Bywają.
Św. Paweł pisze: „Oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełniali przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili” (2 Kor 12, 21).
Niech nas Pan Bóg zachowa od uporu i zatwardziałości w grzechu.
Nawrócenie i porzucenie grzechu są możliwe. Bywają.
Św. Paweł pisze: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6, 9-11).
Niech nam Pan Bóg udzieli łaski nawrócenia szczerego.
Mówimy to, pamiętając, że nawrócenie to kwestia łaski Bożej i wolnej woli człowieka.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube