Braki w rozumowaniu można i należy wypełnić prawdą

„…w razie potrzeby wykaż błąd” (2 Tm 4, 2).

Umysł nie lęka się stwierdzić, że dwa plus dwa równa się cztery. No, i cóż się takiego stało z naszymi umysłami, że nie chcą stwierdzić, iż dwa plus dwa nie równa się pięć?
Analogie przeliczne. Sapienti sat.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus