Braki w rozumowaniu można i należy wypełnić prawdą

Umysł nie lęka się stwierdzić, że dwa plus dwa równa się cztery. No, i cóż się takiego stało z naszymi umysłami, że nie chcą stwierdzić, iż dwa plus dwa nie równa się pięć?
Analogie przeliczne. Sapienti sat.
Wielkie postacie świętych apologetów wiary katolickiej charakteryzowały się jasnością w diagnozowaniu i odrzuceniu błędów doktrynalnych. I my pozbądźmy się zahamowań w diagnozowaniu i nazywaniu po imieniu błędów od ponad pięćdziesięciu lat odkształcających nieskazitelny katolicki depozyt wiary.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube