Siedzi po uszy w modernizmie, ale w internetach się deklaruje

…elígite vóbis hódie, cúi servíre vúltis…
„…rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie…” (Joz 24, 15).

Kolokwializmy dyskursu trywializować nie muszą, natomiast dosadnie prawdę wyrażać mogą.
Jeśli na co dzień hasasz po modernistycznych kontekstach, jak zając w kapuście, to nie trąb po internetach, żeś jest miłośnikiem Tradycji.
Tradycja nie jest zabawą. Jest poważna kwestia wyboru i konsekwencji tegoż wyboru.
Wpis nie jest rachunkiem sumienia. Jest wołaniem o konsekwencję.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube