Wolna wola jedna, użytek dwoisty

…elígite vóbis hódie, cúi servíre vúltis…
„…rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie…” (Joz 24, 15).

Wolna wola. Możemy ją rozpatrywać w dwóch aspektach.
Wolna wola jest piękna i szlachetna. Dzięki niej w każdej chwili możemy Panu Bogu okazać naszą wierność, wypełniając Wolę Bożą.
Wolna wola jest straszliwa i przerażająca. Dzięki niej w każdej chwili możemy Pana Boga zdradzić, popełniając grzech.

„Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł”
(1 Kor 10, 12).

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus