Miesiąc: marzec 2016

Pierwszy czwartek miesiąca pod znakiem kultury osobistej

Missa (2)

Qui bene praesunt presbyteri, duplici honore digni habeantur,
maxime qui laborant in verbo et doctrina
.

„Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem” (1 Tm 5, 17).

Jeśli w pierwszy czwartek miesiąca ofiarujemy Kapłanom dar modlitwy i ludzkiego, życzliwego słowa, znak to niechybny, że elementarne zasady kultury osobistej rzymskiego katolika mamy dobrze przyswojone.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kościół jest Chrystusa, nie nasz

aedificabo Ecclesiam meam.
„zbuduję Kościół mój” (Mt 16, 18).

Kościół jest Chrystusowy, bo Chrystus założył Kościół. Kościół, do którego mamy zaszczyt z Bożej łaski należeć, nie jest naszą własnością – jest Chrystusa. Tak mówi sam Zbawiciel: Kościół mój.
Mówienie o własnej wizji Kościoła jest radykalną niedorzecznością. I nie ma znaczenia, kto takie wizje snuje, choćby był uważany za wysokiego urzędnika kościelnego. Niedorzeczność niedorzecznością być nie przestaje.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Radykalna reinterpretacja historii?

Sam powszechnie stosowany kalendarz mówi o latach przed narodzeniem Chrystusa i o latach po narodzeniu Chrystusa.
Wpływowe środowiska o zasięgu globalnym dokonują przeformułowania historii w aspekcie apogeum. Pomniejsza się rolę obiektywnie centralnego wydarzenia historii: Wcielenia Syna Bożego, Jego Narodzenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. W miejsce tego wydarzenia, subiektywnie, jako centralny punkt historii posadawia się holokaust, shoah.

Byłoby metodologicznie uczciwe zweryfikować zasadność tezy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube