Panowie, przynajmniej trochę uczciwości!

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Interpretować błąd w świetle Tradycji, by wykazać jego spójność z Tradycją. Czy można takie postulaty traktować poważnie?
Są jakieś granice uczciwości intelektualnej i powagi postulujących. Powaga Kościoła Katolickiego nie znosi hochsztaplerstwa. Kyrie, eleison.
Jednak idzie ku prawdzie. Coraz więcej oczu otwartych. To pocieszające.
Na czym polega wierność wierze katolickiej, trzeba pytać tradycyjnych katolickich katechizmów i świętych męczenników, a nie genialnych wyrobników łatwo sprzedajnej hermeneutyki.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube