Panowie, przynajmniej trochę uczciwości!

Filioli, nemo vos seducat.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).

Interpretować błąd w świetle Tradycji, by wykazać jego spójność z Tradycją. Czy można takie postulaty traktować poważnie?
Są jakieś granice uczciwości intelektualnej i powagi postulujących. Majestat Kościoła Katolickiego nie znosi hochsztaplerstwa. Kyrie, eleison.
Jednak idzie ku prawdzie. Coraz więcej oczu otwartych. To pocieszające.
Na czym polega wierność wierze katolickiej, trzeba pytać świętych męczenników, a nie genialnych wyrobników łatwo sprzedajnej hermeneutyki.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube