Młodzi u czystych źródeł katolickich

Zawsze należy się cieszyć i Panu Bogu dziękować, gdy młodzi garną się do niezmutowanej wiary katolickiej.
Zawsze należy się cieszyć i Panu Bogu dziękować, gdy młodzi nie garną się do szerzycieli doktryny rozchwianej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube