Naglący transfer: od ograniczoności do katolickości

Missa (4)

Jeszcze nie tak dawno w Polsce były takie sytuacje, że katolicy dojeżdżali na Mszę Świętą 200 kilometrów. Nie deklarujmy gromko światu w internetach przywiązania do Tradycji, jeśli wciąż zawzięcie sympatyzujemy z nowym porządkiem i nań łożymy pieniądze. Małe rozumienie można zamienić na katolickie rozumienie.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus