Oryginalności kaznodziejskie czy wierność Objawieniu?

Sana doctrina. Oczywiście, nie chodzi o jakieś chwytliwe oryginalności tego czy innego kaznodziei, lecz o podawanie zdrowej doktryny, czyli treści Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Uleganie mocy modnych nazwisk, stopni i tytułów naukowych ponad umiłowanie prawdy, świadczy o tym, że na drodze ku prawdzie mamy jeszcze do przebycia odcinek znaczny.

Tu autem loquere, quae decent sanam doctrinam.
„Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką” (Tt 2, 1).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube