Roztropność wymagana, by nie gasić zwiastunów Prawdy

Missa (2)

Biorąc pod uwagę niezwykle dramatyczną sytuację Kościoła – co przejawia się między innymi w propagowaniu doktryny rozchwianej oraz jawnej akceptacji herezji – podważanie autorytetu nielicznych duchownych, którzy przynajmniej próbują ocalić katolicki niezdeformowany i nieuszczuplony depozyt wiary jest aktem najwyższej nieodpowiedzialności.
Dla jasności: Chodzi o kapłanów, którzy odprawiają Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i którzy krzewią niezmutowaną doktrynę katolicką, jaką Kościół Katolicki przez wieki nieomylnie głosił.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube