Żmudna codzienna praca nad sobą. Konieczna!

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9, 23).
„A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje” (1 P 5, 10).

Trudność dochowania wierności wymogom Ewangelii – w zakresie myśli, słów i czynów – bywa krzyżem ciężkim, lecz nie niemożliwym do podjęcia. Pomoc łaski Bożej otrzymujemy przez Sakramenty święte i modlitwę. Konieczna jest jednak współpraca z łaską, wola skierowana ku dobru, cierpliwa realizacja dobra – przede wszystkim obowiązków stanu – i unikanie okazji do grzechu, zwłaszcza bliskich okazji do grzechu. To jest czujność i aktywność człowieka. Konieczna. Żmudna i niespektakularna codzienna praca wewnętrzna.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube