Przeciw potężnemu pancerzowi Goliata zwycięska mała proca Dawida

Itaque, fratres mei dilecti, stábiles estote, et immóbiles, abundantes in ópere Dómini semper, scientes quod labor vester non est inanis in Dómino.
„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).

Katolicka metoda wierności wskazaniom Ewangelii to ora et labora. Modlitwa i praca w historii Kościoła Katolickiego przyniosły ogrom owoców wspaniałych, pięknych i trwałych.
To jest słowo do tych, którzy nie oszczędzają się w służbie katolickiej wiary i podejmują działania w celu przywrócenia Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim i katolickiego, niezmutowanego depozytu wiary. Jesteśmy zatem ciągle w nurcie obrony katolickiego kultu i katolickiej, nieodkształconej i nieuszczuplonej doktryny.
Na pewnym etapie może ktoś sobie uświadomić, że żyje, mówi i działa, nawet i gorliwie, ale jako zwolennik sprawy przegranej. Światowe potężne goliatowe moce modernistyczno-judaizująco-protestancko-masońsko-globalistyczne mogą sprawiać wrażenie, że tylko od ich machinacji zależą losy świata i Kościoła – powszechnie i nieuchronnie.
Obiektywna prawda zaś jest taka, że ponad wszystkimi i ponad wszystkim jest Pan Bóg!
Jesteśmy ciągle w nurcie obrony katolickiego niezmutowanego, nieodkształconego, nieuszczuplonego depozytu wiary i katolickiego kultu.
Na pewnym etapie rzymski katolik powinien uświadomić sobie, że żyje, mówi i działa, jako zwolennik sprawy wygranej! Tego uczy wiara katolicka – jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy.
Mówi Bóg:

„Oto przyjdę niebawem,
a moja zapłata jest ze mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
Jam Alfa i Omega,
Pierwszy i Ostatni,
Początek i Koniec” (Ap 22, 12-13).

Do Pana Boga należy ostatnie słowo historii i Wszechświata.
Nie wolno nam więc zniechęcać się. Nie wolno nam więc próżnować.
Nie próżnujmy!


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube