Dopuścić prawdę do głosu

Papier wszystko przyjmie. I internet wszystko przyjmie.
Oczywiście, można kogoś, kto z uporem i jawnie głosi nauki odstępcze, uważać za katolika. Ile takie „uważanie” ma wspólnego z prawdą, to kwestia poważniejsza.
Problem zaciemnienia intelektualno-duchowego jest powszechny. Miarą powszechności zaciemnienia intelektualno-duchowego jest między innymi fakt, że powszechnie tegoż zaciemnienia nie chce się dostrzec, nie dostrzega się i nie diagnozuje.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube