Wierność Chrystusowi czy duchowości komfortowe?

Chrystus Pan mówi: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9, 23).
Słowa ozdrowieńcze – także dla tych, którzy łatwo łyknęli miraże szeroko rozpowszechnianych dzisiaj duchowości komfortowo-tańcujących.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube