Przerażający niekatolicki proceder

„O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?” (tak modlił się o. Pio).

Ujawnia się przerażająca prawda, że kobiety – w tym zakonnice – rozdają w Polsce Komunię Świętą.
Naprawdę, czas wielki, aby modlić się o powrót katolickiej wiary i wynagradzać Panu Jezusowi za wszystkie profanacje i uzurpacje, jakie mają miejsce na polskiej ziemi.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus