Potęga łaski

Dusza ludzka zakażona modernizmem może zostać zbawiennie nawiedzona łaską Bożą, która przebije się przez meandry modernistycznego zepsucia mentalnego i duchowego, i dokona uwolnienia ku prawdzie. Dusza się nawraca!
Mówiąc to, nie umniejszamy destrukcyjnej mocy modernizmu, w który uwierzyło wielu deklarujących się jako katolicy. Nie umniejszamy także dramatycznej skali zwiedzenia za dni naszych. Podkreślamy natomiast wspaniałą hojność i skuteczność łaski Bożej, która odnosi zwycięstwo nad modernizmem ukorzenionym w tej oto ludzkiej duszy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube