Miesiąc: sierpień 2016

Prewencyjnie

Z upływem lat zrozumienie powinno postępować. Nie dać się zwieść oszołomieniu internetowemu to już coś. Trzeba pytać, w co się wikłam – w jakie strony internetowe, w jakie środowiska, przez kogo finansowane, w jakie umocowania ideologiczne, religijne itd.. Tylko sygnalizujemy problem.
Problem aktywności zarządzających percepcją mas nie jest tylko kwestią teoretyczną. Na agorze wyraźnie wyklarowane elementarne kryteria interpretacyjne są koniecznością. Katolik czerpie je z odwiecznej nieomylnej doktryny katolickiej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Potęga łaski

Dusza ludzka zakażona modernizmem może zostać zbawiennie nawiedzona łaską Bożą, która przebije się przez meandry modernistycznego zepsucia mentalnego i duchowego, i dokona uwolnienia ku prawdzie. Dusza się nawraca!
Mówiąc to, nie umniejszamy destrukcyjnej mocy modernizmu, w który uwierzyło wielu deklarujących się jako katolicy. Nie umniejszamy także dramatycznej skali zwiedzenia za dni naszych. Podkreślamy natomiast wspaniałą hojność i skuteczność łaski Bożej, która odnosi zwycięstwo nad modernizmem ukorzenionym w tej oto ludzkiej duszy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Nie dać się oszołomić reklamodawcom owoców doraźnych

Doraźne „owoce” nie świadczą o prawdziwości danych struktur i szerzonych doktryn. Zdarzyło się, że ktoś nadużywający alkoholu wstąpił do tzw. świadków Jehowy i tam zaprzestał picia. Czy to ma świadczyć o tym, że struktura i doktryna tej organizacji jest prawdziwa, słuszna, zgodna z Wolą Bożą? Można wskazać wiele sytuacji analogicznych.
Nie można dać się zapędzić w kozi róg przez tych, którzy epatują nas argumentem z „owoców” doraźnych. Doraźne „owoce” nie świadczą o prawdziwości danych struktur i szerzonych doktryn.
Tylko wiara katolicka, jedyna prawdziwa wiara – taka, jaką Kościół Katolicki przez wieki wiernie i niezmiennie przekazywał – daje zbawienie duszy.


Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Kryterium rozpoznawcze

Apostoł Narodów mówi: „Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią” (1 Kor 4, 3-4).

To, u kogo zabiegamy o ocenę, o akceptację i poparcie, świadczy o nas. Ogólniejsze spostrzeżenie.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Podziękowanie za biskupów i kapłanów wiernych

Missa (1)

Podziękujmy Panu Jezusowi za katolickich biskupów i kapłanów, którzy przysięgi antymodernistycznej nie zdradzili. Nie mówimy o statystyce. Mówimy o fakcie wierności.
Podziękujmy Panu Jezusowi za katolickich biskupów i kapłanów, którzy po latach bardziej czy mniej świadomego błądzenia doszli do wiary katolickiej – w całej jej integralności. Nie mówimy o statystyce. Mówimy o fakcie wierności.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Jedność nieutracalnym znamieniem Kościoła

Jedność, o której mowa w tekstach Mszy Świętej i w Credo oraz w katolickiej nauce o Kościele, nie jest jednością w ujęciu psychologicznym ani socjologicznym. Kto to rozumie, nie będzie propagował sformułowań mówiących o jakiejś pełnej i niepełnej jedności. Jedność katolicka jest nieutracalnym znamieniem Kościoła Katolickiego.
Do przestudiowania pozostaje dział teologii katolickiej noszący tytuł: znamiona Kościoła.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

W trosce o Najświętszy Sakrament i o katolickie kapłaństwo

ministranci (1)

Pan Jezus mówi: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2).
W pierwszy czwartek miesiąca módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie.
Prośmy Pana Jezusa także o łaskę świętości dla kapłanów.

Pamiętajmy stale o czterech intencjach strategicznych TUTAJ

Lektura na pierwszy czwartek miesiąca – i nie tylko TUTAJ

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus

Uprzejmość diabła

„A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe,
które Pan Bóg stworzył” (Rdz 3, 1).

Diabeł nie zawsze pokazuje rogi. Diabeł potrafi być dość uprzejmy. Nawet uzdrowi chorego i inne humanitarne usługi świadczy człowiekowi potrzebującemu. Potrafi także prowadzić dialog, w którym perswazja zwodzenia zakamuflowana jest formą uprzejmą.
Była taka piosenka żołnierska, w której wybrzmiewały takie słowa: „Co ci przypomina, co ci przypomina widok znajomy ten?”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Troska o wiarę codzienna

Od wiary zależy nasz wieczny los – wieczne zbawienie lub wieczne potępienie. Chodzi oczywiście o wiarę katolicką – jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie duszy.
Wiara jest darem Pana Boga. O ten dar należy troszczyć się codziennie. l nigdy nie możemy być pewni siebie, gdy chodzi o wiarę. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus pod koniec swojego ziemskiego życia była doświadczana dramatycznymi pokusami ateizmu.
Trudności, jakie napotykamy dzisiaj w zachowaniu nieskażonej katolickiej wiary, to m.in.: własne grzechy, zaniedbywanie codziennej modlitwy, działanie szatana, niekontrolowanie sfery myśli (podważanie prawd wiary lub dobrowolne wątpienie w ich prawdziwość, błądzenie myśli), opuszczanie sakramentów świętych (Komunii Świętej i spowiedzi), zaniedbywanie systematycznego poznawania autentycznej katolickiej doktryny (Biblioteka ’58), niedomiar pasterskiej służby w Kościele (brak głoszenia całego nieodkształconego depozytu wiary), oficjalne aprobowanie i szerzenie poglądów i praktyk heretyckich, oszołomienie statystyką większościową (większość wyznająca odkształconą wersję katolickiej wiary), rozwarstwienie merytoryczne wielorakiego dyskursu religioznawczego (w czasach zamętu powszechnego w Kościele niebezpiecznym z punktu widzenia duchowego jest oddawanie się studiom religioznawczym). I tak dalej, i dalej.
Pismo Święte mówi: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają” (Hbr 11, 6).
Pan nasz Jezus Chrystus mówi, mając na uwadze katolicką wiarę: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).
W Wyznaniu wiary św. Atanazego czytamy: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem. Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.  – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary. Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki”.
I trzeba prosić pokornie i ufnie Pana Jezusa, jak Apostołowie: „Przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5).
Podczas niedzielnej Mszy Świętej, jak Kościół Katolicki przez wieki, trzeba – zwracając uwagę na każde słowo – wyznawać publicznie i z przekonaniem: Credo.
A w czasie pokus przeciwko wierze i codziennie, klękając do wieczornego pacierza, trzeba rozumnie i z pokorą odmawiać i odnawiać Akt wiary:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube