Przejawy degrengolady

Domaganie się dla popełniających grzechy pewnej kategorii specjalnego statusu, integracji w strukturach parafii czy awansu w hierarchii jest przejawem degrengolady spektakularnym.
Jednakie dla wszystkich Dziesięć Przykazań Bożych. Jedna do konfesjonału kolejka. I jeden dla wszystkich Sąd Ostateczny.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube