Kwestie rozłączne: Wszechwiedza Pana Boga i wolna wola człowieka

Niektórym trudno pogodzić wszechwiedzę Pana Boga i wolną wolę człowieka.
Pan Bóg widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To w żaden sposób nie przesądza o ludzkich – naszych – decyzjach i czynach. Wszechwiedza Pana Boga nie determinuje wolnej woli człowieka.
Wolna wola jest darem Pana Boga danym człowiekowi. Wola wolna nie jest fikcją. Nie jesteśmy bezwolnymi marionetkami w ręku Pana Boga. To, że Pan Bóg widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, w żaden sposób nie przesądza o ludzkich – naszych – decyzjach i czynach.
Powtórzmy: wolna wola nie jest fikcją. Inną kwestią jest wszechwiedza Pana Boga, a inną wolna wola człowieka. Nie ma między nimi sprzeczności. Pan Bóg widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To jest prawda. I jest prawdą, że człowiek ma wolną wolę – może swoim życiem kierować, wybierając dobro bądź zło.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube