Katolickiego dyskursu umocowania poważne

Byśmy pozostali na poziomie poważnym: W sprawach wiary prywatne opinijki nie mają żadnego znaczenia.
Fundament obiektywny poważnego dyskursu katolickiego: Objawienie Boże Pismo Święte i Tradycja przekazywane i interpretowane przez Urząd Nauczycielski Kościoła.

N.B. Przekazywane i interpretowane nie zmieniane.
Biblioteka ’58 otwarta całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus