Perspektywy dobra

Że sparafrazuję: tylko dobro jest ciekawe. Gdybyśmy w tej optyce postrzegali naszą codzienność, mielibyśmy dobrą motywację do wytrwałej realizacji dobra i starannego unikania grzechu.

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus