Werbalne malarstwo czy rzeczywistość?

Obmalowywanie rzeczywistości słowami. Rzymskiego katolika interesuje natomiast rzeczywistość taka, jaka jest.


Veritas est adaequatio rei et intellectus.
Prawda jest zgodnością rzeczy i intelektu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube