Miesiąc: Listopad 2016

Nawrócenie na katolicką wiarę jest możliwe

Tradycyjna katolicka doktryna potępia herezje – także te dzisiaj jawnie szerzone. Biedni ci duchowni i świeccy, którzy dzisiaj z uporem komsomolca popierają i nagłaśniają nową linię jawnej zdrady depozytu wiary. Mogą zaprzestać zwodzącego procederu i nawrócić się na katolicką wiarę niezmutowaną, i tak dojść do zbawienia wiecznego. W przeciwnym wypadku grozi im piekło.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube

Obowiązki stanu niedyspensowalne

Loquere et ne taceas.
„Przemawiaj i nie milcz” (Dz 18, 9).

Są obowiązki stanu duchowieństwa katolickiego.
Do nich należy bronić Kościół Katolicki.
Do nich należy bronić depozytu wiary.
Do nich należy bronić prawdy.
Do nich należy głosić prawdę o sądzie szczegółowym i o Sądzie Ostatecznym.
Do nich należy głosić prawdę o rzeczach ostatecznych – o Niebie, o czyśćcu i o piekle.
Milczenie zaniedbujące oskarża.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube