Kult katolicki sprawować doskonale

ministranci (1)

Zauważamy zjawisko katolickie: wraca Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim. Przybywa miejsc, w których odprawiana jest Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim.
Zauważamy tu i ówdzie problem: nie zawsze i nie wszędzie Msza Święta jest celebrowana dokładnie w taki sposób, jak poleca Kościół.
Z cierpliwością przypomnijmy, że postulat katolicki jest taki: Mszę Świętą celebrować dokładnie w taki sposób, jak poleca Kościół. Cierpliwie należy się uczyć i douczać. Błędy należy korygować. Subiektywizmy eliminować. W dalszej perspektywie można powiedzieć, iż chodzi o uniknięcie sytuacji obarczonej utrwaleniem niedoskonałości i błędów. Boże, uchowaj!
Troska o właściwe – doskonałe – celebrowanie Mszy Świętej powinna leżeć na sercu kapłanom, ministrantom i osobom świeckim.


Więcej na ten temat tutaj


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube