Obiektywne fundamenty wiary katolickiej

Trzeba przypomnieć i o tym, że wiara katolicka nie jest jedną z pięciolinii w partyturze religioznawstwa. Wiara katolicka ma swoje źródło w Bogu w Trójcy Świętej Jedynym. Wiara katolicka swoją wiarygodność czerpie z obiektywnej rzeczywistości prawdomównego Boga. Wiara katolicka niej jest konceptem zrodzonym z ludzkiego umysłu. Wiara katolicka jest prawdziwa nie dlatego, że tak uważa pewna grupa ludzi (katolicy), lecz dlatego, że objawia ją prawdomówny Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Słusznie zatem mówimy o obiektywnych fundamentach wiary katolickiej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube