Kierunki inteligencji

Od pięćdziesięciu lat do Kościoła Katolickiego wtargnęły czasy pomieszania powszechnego. Istotowo problem ujawnia się w odkształcaniu depozytu wiary – w zakresie doktryny, kultu i praktyki.
Swego czasu podkreślało się rolę tzw. inteligencji katolickiej. Rodzi się pytanie: Czym zajmuje się dzisiaj inteligencja katolicka? Czy słychać głosy diagnozujące odkształcenia depozytu wiary? Czy słychać głosy dając klarowny odpór krzewionym i już powszechnym błędom? Czy słychać głosy jednoznacznie wskazujące na katolicki – nieodkształcony i nieuszczuplony – depozyt wiary?

W czasach pomieszania powszechnego pytamy: Czym zajmuje się dzisiaj tzw. inteligencja katolicka? Na czym polega dzisiaj jej służba Kościołowi Katolickiemu i duszom coraz bardziej zagubionym, zwłaszcza w sprawach wiary?

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus