Prosta droga

„Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», gdybyś zboczył na prawo lub na lewo” (Iz 30, 21).

Komu Pan Bóg dał łaskę rozumienia Tradycji, ten niech nie zbacza ani na prawo, ani na lewo.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube