Słowo kapłana zwarte

Missa (6)

Za ludzkie słowo życzeń wypowiedziane do kapłana w Wielki Czwartek – dziękuję.
Za drogocenny dar modlitwy za kapłana – dziękuję.
O dalszą modlitwę – proszę.
Wszystkich, którzy wspomagają służbę kapłana – duchowo, materialnie i przez rzeczową współpracę – zapewniam o modlitwie codziennej.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube