Nie chcę zbywać pytających, lecz…

Nie chcę zbywać pytających!
Raz po raz ktoś pyta mnie o jakieś kwestie szczegółowe a nieraz o OPINIĘ w tej czy innej kwestii. Przypomnę jeden z moich – całkiem katolickich – aforyzmów: W kwestiach wiary prywatne opinijki nie mają żadnego znaczenia.
Bardzo natomiast zachęcam pytających i nalegam – aby cierpliwie i stopniowo gromadzić sobie Bibliotekę ’58 i w niej szukać światła – także odpowiedzi na rodzące się pytania.
Za jakiś czas – może za dwa lata – będą błogosławić Boga ci, którzy przyjmą tę kapłańską radę i wprowadzą ją w czyn.
Nie zbywam zatem pytających, lecz wskazuję źródła pewne. Niezmutowane. Katolickie!

A o źródłach mowa właśnie tutaj

– – –
treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus