Instrumentalizacja wiary katolickiej

Zuchwałą jest rzeczą wykorzystywać wiarę katolicką do promowania niekatolickich procesów globalizacyjnych.
Instrumentalizacja wiary katolickiej jest grzechem w oczach Bożych.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube