Przeadresowanie portfela

Nic nie szkodzi, jeśli bankrutować będą struktury krzewiące odkształconą wersję wiary katolickiej. Przeciwnie! Im mniej błędu, tym lepiej dla dusz.
Przeadresowanie własnego portfela jest jednym z zadań kluczowych dla powrotu czystej niezmutowanej wiary katolickiej. Intelligenti pauca.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube