Oświadczenie

W związku z podejmowanymi w tych dniach przez osoby świeckie pewnymi inicjatywami, w których padają m.in. moje personalia, informuję, że nikogo nie prosiłem o ingerencję u moich Przełożonych w sprawie mojej służby kapłańskiej i jej zakresu.
Jestem kapłanem katolickim szczęśliwym, który każdego dnia może realizować, w posłuszeństwie Kościołowi Katolickiemu, istotne funkcje kapłańskie: składać Bogu Ofiarę Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim oraz krzewić niezmutowaną doktrynę katolicką.
Troska osób świeckich o owczarnię Pańską, rozszarpywaną na naszych oczach przez wilki w owczej skórze, jest pięknym przejawem wiary i odpowiedzialności. Modlitwa i roztropne działania – środków nadprzyrodzonych nie wyłączając – w intencji odrodzenia katolickiego duchowieństwa i katolickiej Tradycji na polskiej ziemi, rokują pozytywnie i ujawniają prawdę, że w czasach zamętu powszechnego nie wszystkim jest obojętny los Kościoła Katolickiego, wiary katolickiej, dobro dusz i przyszłych pokoleń.

In Christo,
x. Jacek Bałemba SDB


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube