Radości Kościoła

Należy się cieszyć i Panu Bogu dziękować za każdego nowego Biskupa, który będzie składał Bogu Ofiarę Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, sprawował Sakramenty w rycie tradycyjnym i głosił niezmutowaną katolicką doktrynę. Taki Biskup pomoże wielu duszom zachować wiarę katolicką i dostać się do Nieba.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube