Zwycięska światłość

Et lux in ténebris lucet, et ténebrae eam non comprehendérunt.
„A światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła”
(J 1, 5).

Zasłyszane swego czasu od jednego kapłana w Kurii częstochowskiej:

Żadna ciemność nie zagasi płomyka prawdy.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube