Jakie kryteria zastosowano?

Jeśli rozeznawania ofert duchowości, które nie zrodziły się w Kościele Katolickim, lecz przyszły skądinąd podjęli się ludzie, którzy nie kierowali się tradycyjnymi katolickimi kryteriami rozeznawania, ich rozeznanie obarczone jest ryzykiem błędu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube