Modlitwa wstawiennicza

Różaniec

„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością” (1 Tm 2, 1-2).
„Módlcie się jeden za drugiego (…). Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5, 16).

Nadzwyczaj skutecznym – dobroczynnym! – sposobem oddziaływania na dzieje świata i dusz ludzkich jest modlitwa. W modlitwie nie ustawajmy. Codziennie!


„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 7-8).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube