Terminologia i jej rozumienie

Zamęt powszechny jest powiązany m.in. z problemem terminologii. Dlatego ważne jest, by zapoznawać się z tradycyjną doktryną katolicką, poznawać katolicką terminologię i katolickie jej rozumienie.
Tradycyjne katolickie katechizmy będą nam niezawodnym źródłem.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube