Dzisiaj

Objawienie Boże, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja. Katolicki depozyt wiary – depósitum fídei.
To nie jest tylko kwestia przeszłości, wspomnienie, relikt. Tam, gdzie wiernie przekazywany jest katolicki depozyt wiary, tam, gdzie wiernie przekazywane jest Objawienie Boże, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja, tam, gdzie przez katolickich duchownych sprawowane są katolickie Sakramenty, tam Pan Bóg działa DZISIAJ. Pan Bóg DZISIAJ działa, DZISIAJ uświęca, DZISIAJ zbawia – w Kościele Katolickim i przez Kościół Katolicki.
I należy dać Panu Bogu odpowiedź DZISIAJ.
Apostoł Narodów nalega:
„Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,

nie zatwardzajcie serc waszych!” (Hbr 4, 7).


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube