Rekolekcje adwentowe

W Adwencie dobrze jest dla duszy odprawić katolickie rekolekcje.
Możemy je sobie rozłożyć na kilka dni, i codziennie – na przykład wieczorem – odsłuchać z uwagą jednej nauki.

Katolickie rekolekcje adwentowe tutaj


Omnem narrationem Dei velis audire.
„Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych”
(Syr 6, 35).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube