Czyńmy dobro!

Nie tylko w dniu św. Mikołaja czyńmy dobro naszym bliźnim – słowem, uczynkiem i modlitwą.
Św. Jakub naucza: „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków” (Jk 2, 26). „Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy” (Jk 4, 17).
Apostoł Narodów nalega: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6, 9-10).
Katechizm katolicki podaje szerokie spektrum dobrych czynów w odniesieniu do duszy i do ciała.

Najprzedniejsze dobre uczynki

Modlitwa.
Post.
Jałmużna.

Uczynki miłosierne względem duszy

Grzeszących upominać.
Nieumiejących pouczać.
Wątpiącym dobrze radzić.
Strapionych pocieszać.
Krzywdy cierpliwie znosić.
Urazy chętnie darować.
Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierne względem ciała

Łaknących nakarmić.
Pragnących napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w dom przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych grzebać.

W niektórych przypadkach, by nie rozzuchwalać przewrotnych, należy zastosować roztropną zasadę: „Jeśli chcesz dobrze czynić, zważ, komu masz czynić” (Syr 12, 1).
Pan Jezus obiecuje nagrodę wieczną dla tych, którzy czynią dobro:

„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».
Wówczas zapytają sprawiedliwi: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?». A Król im odpowie: «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili»” (Mt 25, 34-40).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube