Dusza święta nie jest sama

Dusza katolicka będąca w stanie łaski uświęcającej jest mieszkaniem Trójcy Świętej. Pięknie pisze o. Reginald Garrigou-Lagrange OP: „Trójca Święta przebywa w sprawiedliwym nawet podczas snu, dokąd pozostaje on w stanie łaski”.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube