Katolicki punkt wyjścia

Katolicki kaznodzieja bierze pod uwagę nie to, co ludzie chcą usłyszeć lub jakie mają potrzeby, albo czego od Kościoła oczekuje świat, lecz to, co Bóg objawił i co Kościół Katolicki od wieków do wierzenia podawał.


„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube