Portfel rozumny

Decyzje miłe Niebu. Dobrze będzie nie dawać pieniędzy na struktury, które krzewią odkształconą religię, a o katolickiej Tradycji nawet nie wspomną. Dobrze będzie dawać pieniądze na odrodzenie katolickiej niezmutowanej doktryny i tradycyjnego katolickiego kultu.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube