Elementy metodologii katolickiej

2 wskazówki – nie w sensie eliminacji, lecz roztropnych proporcji, by dusza nasza i inne dusze odniosły pożytek w czasach zamętu powszechnego:

  1. Mniej przykładania lupy do zła świata.
    Więcej troski o rozwój własnego życia duchowego, prowadzonego zgodnie z nieskazitelną doktryną katolicką.
  1. Mniej nagłaśniania niewłaściwości duchowieństwa.
    Więcej nagłaśniania katolickich ortodoksyjnych głosów katolickiego ortodoksyjnego duchowieństwa.

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube