Idźmy do meritum!

Nie byłoby roztropne uzależniać nasze podejście do katolickiej Tradycji (w aspekcie doktrynalnym i kultycznym) od różnych sytuacji personalnych – zarówno aktualnych, jak i tych, które miały miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Meritum kwestii przywracania Tradycji dotyka wprost autorytetu Boga i Kościoła Katolickiego.


treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/SacHyacinthus
YouTube